icon icon icon
220 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Bình, Thành phố Hải Dương, Hải Dương Tìm kiếm

Thông tin hữu ích

Chế độ Thực Tập Sinh và cẩn trọng khi bị lùa gà!

07/04/2023
0 bình luận

Chế độ Thực Tập Sinh và cẩn trọng khi bị lùa gà! Dạo gần đây nhiều người hay đăng bài Nhật Bản bỏ chế độ thực tập sinh từ tháng 10/2023. Một số là vô tình thấy người đăng ta cũng đăng. Một số là do cố ý để lùa gà lùa nguồn thực tập sinh. Làm cho mọi người tưởng lầm là trễ tàu cần phải nhanh chóng quyết định. Thực chất chế độ tts là chế độ tối ưu nhất cho cả phía Việt Nam và Nhật Bản. Vấn đề bãi bỏ chế độ tts chỉ là đưa lên bàn nghị luận. Và hàng năm Nhật Bản điều đưa vấn đề này ra nghị luận đ...

Xem thêm