icon icon icon
220 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Bình, Thành phố Hải Dương, Hải Dương Tìm kiếm

TỔ CHỨC CÔNG TY

  NHÂN SỰ CÔNG TY

STT

Họ và Tên

Chức vụ

Trình độ
chuyên môn

Trình độ
ngoại ngữ

Nhiệm vụ
được giao

1

Đỗ Như Nhuận

Giám đốc

Cử nhân -Quản trị kinh doanh

Tiếng Nhật N2

Điều hành TT

2

Phạm Tuấn Minh

Trưởng phòng Đào tạo

Cử nhân – Chuyên ngành Xây Dựng

Tiếng Nhật N2

Quản lý Đào tạo

3

Nguyễn Thúy Hà

Trưởng phòng Quản lý

Cử nhân – Chuyên ngành Quản trị KD

Cử nhân

Quản lý học viên kiêm Bồi dưỡng kiến thức cần thiết

4

Nhữ Quốc Vũ

Trưởng phòng khai thác
Thị trường ngoài nước

Cử nhân - Chuyên ngành Kinh tế

Tiếng Nhật N3

Phát triển
 thị trường

5

Đỗ Như Luận

Trưởng phòng tuyển chọn lao động

Cử nhân - Chuyên ngành  Quản trị kinh doanh

Tiếng Nhật N3

Tuyển chọn lao động và  phát triển
 thị trường

6

Đoàn Thị Hiền

Trưởng phòng Quản lý lao động

Cử nhân -Quản trị kinh doanh

Tiếng Nhật N2

Quản lý, theo dõi lao động thị trường Nhật Bản

7

Nguyễn Thị Hiền

Trưởng phòng Hỗ trợ lao động về nước

Cử nhân - Quản trị kinh doanh

Tiếng Nhật N3

Hỗ trợ lao động thị trường Nhật Bản

8

Mạc Thị Thu Thủy

Cán bộ quản lý

Cử nhân - Chuyên ngành

Kế toán

Tiếng anh B

Công tác quản lý học viên

9

Phạm Thị Phương

Cán bộ tuyển chọn lao động

Cử nhân - Chuyên ngành Kế toán

Tiếng Anh B

Tuyển chọn lao động và  phát triển thị trường

10

Đặng Thị Chinh

Cán bộ tài chính

Cao Đẳng – Chuyên ngành Kế toán

Tiếng Anh B

Công tác Tài chính

11

Vương Thị Khuyên

Giáo Viên

Cử nhân – Chuyên ngành Quản trị nhân lực

Tiếng Nhật N2

Bồi dưỡng kiến thức

12

Nguyễn Thị Thắm

Giáo viên

Cao đẳng – chuyên ngành kế toán

Tiếng Nhật N3

Bồi dưỡng kiến thức