Liên Hệ

Công ty cổ phần kinh doanh Kiyokwa

131 Đường Thanh Niên, Phường Hải Tân, Thành Phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 02202.480.628; Fax: 02203.551.630

Home Page:   http://nihongo.edu.vn   Email:  info@nihongo.edu.vn

Hot Line : Mr Minh 0962.971.307 , Ms. Huyền 0977.782.405