Hoạt Động

Các hoạt động ngoại khóa, hoạt động bên lề của trung tâm Nhật ngữ Kiyokawa.